Obchodné podmienky

I. Objednanie tovaru

Internetový obchod artattackshop.sk prevádzkuje podnikateľský subjekt (ďalej ako „Predávajúci“) Artattack s.r.o., Račianska 78, 83102 Bratislava, IČO 518 54 287 DIČ 212 082 1901, IČ DPH SK212 082 1901 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súsu Bratislava I pod číslom, Vložka číslo:  130274/B. Objednať tovar na stránkach ArtAttack Shopu môžete jednoducho vyplnením a odoslaním objednávky. Zákazník môže využiť formu nákupu s registráciou a svoje údaje bude mať k dispozícii aj pri ďaľšom nakupovaní. Je možné nakupovať aj bez registrácie. Zaslaním objednávky zákazník uzatvára kúpno-predajnú zmluvu s prevádzkovateľom obchodu a súhlasí s obchodnými podmienkami.

II. Platobné podmienky

Ponúkame naším zákazníkom tri spôsoby úhrady za tovar. Pri platbe na dobierku zákazník zaplatí v hotovosti na pošte pri preberaní zásielky. Pri platbe prevodom zákazník vykoná platobný prevod na náš účet pred odoslaním zásielky. Pri platbe platobnou kartou zákazník vykoná online platbu pred odoslaním zásielky. Pri osobnom odbere zákazník uhradí tovar v hotovosti alebo platobnou kartou.

Zákazník uhrádza sumu za tovar + príslušné poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka POŠTOVNÉ A BALNÉ.

III. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru na adresu je realizované Slovenskou poštou. Osobný odber je realizovaný na prevádzke predávajúceho.

Predávajúci je povinný zaslať tovar zákazníkovi do 30 dní od vykonania objednávky, v prípade že pri tovare nebola uvedená iná informácia o dodacej lehote tovaru.

Ak je tovar skladom, je podaný na Slovenskú poštu do 2 pracovných dní. Ak je časť objednaných tovarov nedostupná, predávajúci informuje zákazníka a dohodne sa s ním na možnosti čiastočného alebo celkového dodania tovaru.

IV. Podmienky použitia darčekových poukazov

• Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu v internetovom obchode “Artattack shop” a pri platbe v kamennej prevádzke “Artattack shop&room” na adrese Račianska 78, 85101 Bratislava;
• Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným;
• Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov. Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť;
• Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorazovom nákupe;
• Poukaz je platný 12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia, po uplynutí doby sa darčekový
poukaz stáva neplatným, nie je povolené žiadne predĺženie doby použiteľnosti od dátumu vydania;
• Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu;
• Elektronický darčekový poukaz je zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu do 24 hodín;
• Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu/dodaciu adresu pre doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke;
• uplatnenie poukazu pri nákupe cez e- shop je možné zadaním zľavového kódu v nákupnom košíku;
• Spoločnosť “Artattack s.r.o.” nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu;

V. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje budú zaradené do databázy artattackshop.sk a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník je pred odoslaním odoslaním objednávky vyzvaný k aktívnemu súhlasu so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Za účelom nákupu na stránkach artattackshop.sk sú vaše osobné údaje spracúvané tretími stranami, tzv. sprostredkovateľmi. Ich zoznam, rovnako ako zoznam zhromažďovaným údajov, možnosť ich editácie resp. vymazania je uvedený na stránke Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi inej ako uvedenej tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom doručenia objednaného tovaru. Za účelom  marketingovej komunikácie používame Váš e-mail iba v prípade, že aktívne zaškrtnete v registračnom formulári resp. pred odoslaním objednávky políčko “dostávať novinky z ArtAttack Shopu”. Vo vašom osobnom profile je možné kedykoľvek sa odhlásiť z tohto mailing listu.

Osobné údaje si môže zákazník vymazať z našej databázy kedykoľvek sám, a to zrušením svojej registrácie v nastaveniach svojho konta. Zákazníkom na požiadanie poskytneme zoznam ich osobných údajov a zrozumiteľnú informáciu o tom, akým spôsobom sú ich osobné údaje u nás spracovávané. Následné námietky, vznesené zo strany zákazníka sme povinní rešpektovať a upraviť spracovanie osobných údajov podľa želania dotknutej osoby.

VI. Reklamácie

O vzniku reklamácie je zákazník povinný nás informovať mailom na shop@artattack.sk alebo vyplnením kontaktného formuláru v sekcii “Kontakt”.

Reklamovaný tovar zašlite doporučene poštou na adresu: Artattack s.r.o., Račianska 78, 831 02 Bratislava.

Tovar posielajte v originálnom balení, s presným popisom chyby (môže byť písaný aj rukou), tiež nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou ani na škody vzniknuté počas prepravy.

Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia reklamovanej zásielky, prípadne ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. O vybavení reklamácie vás budeme bezodkladne informovať. Po uznaní reklamácie vám uhradíme vaše poštovné náklady spojené s vrátením tovaru.

Zákazník je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Zákazník môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy je možné do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu na základe § 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Možnosť vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na predaj obrazových a zvukových záznamov ako CD, DVD, vinyl (§ 7 odstavec 6, bod i). Vrátený tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý, teda v pôvodnom stave, v akom bol zákazníkovi doručený. Následne bude zákazníkovi vrátená plná suma tovaru, a to v lehote do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na našu adresu.

Na odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru je zákazník povinný vyplniť formulár “Vrátenie tovaru” v sekcii Obchodné podmienky.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy